Po podpisaniu umowy, przesyłamy projekt witryny. Gdy zostanie zaakceptowany przystępujemy do realizacji strony.

Proces akceptacji oferty sprowadza się do: 

 przesłania przez nas projektu graficznego
 gdy projekt nie jest satysfakcjonujący, etap ten można powtórzyć do 3 razy
 gdy brak konsensu odnośnie szaty graficznej, umowa zostaje rozwiązana
  natomiast po akceptacji i wyborze projektu następuje proces realizacji