Aby uporządkować proces tworzenia strony, przed jej wykonaniem podpisujemy umowę na jej wykoanie

Gdy poznamy wymagania odnośnie tworzonej, witryny podpisujemy umowę na jej wykonanie, w której jest zawarte:

 moduły i funkcjonalności zawarte w tworzonej stronie
 termin wykonania projektu graficznego i całej strony
 sposób odbioru gotowej witryny
 czas gwarancji i ewentualnego usunięcia usterek
 informacje odnośnie praw autorskich